ورق های پلی کربنات دو جداره


انعطاف و قوس پذیری و همچنین استحکام این محصول ، باعث شده تا در پوشش بناهای مختلف یک انتخاب ایده آل ،مورد توجه قرار گیرد.
پوشش گلخانه با ورق های پلی کربنات
ورق های پلی کربنات چند جداره
سقف آفتابگیر با ورق های پلی کربنات
نمونه یراق آلات نصب ورق های پلی کربنات
پارکینگ احداثی با ورق های پلی کربنات