ورق های پلی کربنات تخت


این صفحات خواص نوری بصری عالی با سطوحی درخشان دارند.این محصولات حتی در محدوده دمای بالا و پایین نیز عملکردی استثنایی از خود نشان می دهند.
از محاسن استفاده ازاین محصولات خواص فیزیکی، عایق حرارتی و الکتریکی فوق العاده آنهاست.
اجرای گل خانه با ورق های پلی کربنات
اجرای پاسیو با ورق های پلی کربنات
اجرای سقف گل خانه با ورق های پلی کربنات

اجرای افتاب گیر مجتمع مسکونی با ورق های پلی کربنات
اجرای افتاب گیر ویلایی با ورق های پلی کربنات