پروژه های عمرانی


آمادگی عقد قرارداد پروژه های عمرانی , نصب شیروانی, نصب ورق شیبدار آلاچیقتصاویر نمونه کار های انجام شده و در حال اجراسر دربی چهار شیب با تایل طرح سفال فلزی با تیزه هشتیسر دربی قوسی با ورق طرح سفالاسکلت و سقف کامل برای اجرا سقف شیبدار فلزیسقف شیروانی پروژه در حال اجراپروژه در حال اجرا